My poem ‘Madiba’ in Dutch

Madiba *
Heb je de maan zien beven?
Een blad viel uit de boom.

Ik geloofde dat u een brug kon slaan

Tussen mij en het universum.

Ik ben niet zo belangrijk

En ik weet,

Ik heb heldere, op een blad geschreven rechten.

Maar laat me toe u te vragen​​:

Wat zou u bespreken

Onder het licht van de maan

Op de brug,

Op een vredevolle dag,

Met een dictator,

Madiba?
Azam Abidov (Oezbekistan)
Vertaling Germain Droogenbroodt

 

 

*Madiba, naam van de clan waartoe Nobelprijslaureaat Nelson Mandela behoorde. Iemand met de naam van zijn clan aanspreken is een teken van respect voor die persoon.

 

____________________________________________
POINT: Poëzie van ‘s werelds beste bekende en onbekende dichters
Tweetalige versies: origineel + Nederlandse vertaling

Méér dan 90 publicaties internationale poëzie zie:

http://www.point-editions.com