A poem by Patricia on Uzbek Dancing Girl

THE UZBEK DANCING GIRL

 

How delicately

she points her toe and bows,

How fetchingly she tips her head and smiles,

How pretty is her embroidered hat and

The green and gold dress

in which she whirls, twirls, floats, hesitates and curtsies.

She is a Princess.

She, is an Uzbek dancing girl.

Her dance is traditional.

All the girls can do it.

But it is she who was chosen to dance for the guests.

It is she who dark eyes sparkle like jet beads,

She who balances on her toes in her new gold shoes.

She, whose hands, like butterflies, sway and fly away

How gloriously her long black braids swing,

How proudly she holds her chin up and her back straight,

Oh, how her heart thumps when they all stand and applaud,

She is a princess,

She is an Uzbek dancing girl.

 

(Patricia Bernard, Australia)

 

Маликаи раққоса

 

Хиром айлар қизгина,

Нафис ҳаё тажассум,

Таъзим айлар, бош силкир,

Лабларида табассум.

Мунча нақшин дўпписи,

Жилвалари созгина,

Атлас кўйлак эгнида

Гир айланар қизгина.

Тўлқин мисол тошгайдир,

Зимдан солар назар у,

Ром айлайди, тебранар,

Маликага менгзар у.

Қувнар ўзбек қизалоқ

Миллий қўшиқ мавжида

Жўр бўлишга шай қизлар,

Лек бир ўзи авжида.

Меҳмонжонлар кўнглини

Завқу шавққа тўлдирар,

Қароқлари қоп-қора

Мунчоқдайин ялтирар.

Тилло ковуш оёқда,

Жойдан жойга кўчар у,

Капалакдек ёзиб қўл

Самоларга учар у.

Мунча қора сочлари,

Ўрим-ўрим, жингалак,

Нозли-нозли қадами,

Қомати мисли малак.

Гупур-гупур юраги,

Олқишлар олар нуқул.

Ўзбекнинг маликаси,

Раққоса фарзанди ул!

 

 

Патришиа Бернард