Dreams by Langston Hughes in Uzbek translation

Orzular

Orzularni yubormang qo’yib,
Ular so’nsa, na o’lur hayot –
Bo’lmasmi ul majruh-u mayib
Qush misoli – bir siniq qanot.

Orzularni tutingiz mahkam,
Ular ketsa, go’yo hayot, jon –
Qor qoplagan nursiz va mubham,
Hosili yo’q bir dasht-biyobon.

 

Original English:

Dreams

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.
Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.