Tarjima qilganim Erkin A’zam kitobini qayerdan sotib olsa bo’ladi?

Бухоролик инглиз тили ўқитувчиси Мубашира Баротова ёзувчимиз Эркин Аъзам “Шовқин” романининг камина қилган таржимасини жуда чиройли ва очиқ таҳлил қилиб берибдилар. Кўпроқ танқид қилганлар. Барака топсинлар!
https://journal.fledu.uz/uz/erkin-azamning-shov%d2%9bin-romani-tarzhimasida-millij-harakterga-hos-hususiyatlarning-berilishi/

Инглиз тилидаги аннотациялар ва ё Амазонда таржимон сифатида каминани кўрсатишмаган. Аммо УзА бир ўринда айтиб ўтган экан! Кэрол Ермакова муҳаррир бўлганди, усиз бу китобни чиқариш қаёқда эди!

O‘zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A’zamning “Heirs to the Great Sinner Sheikh San’on” (“Buyuk osiy Shayx San’on vorislari”) degan umumiy nom bilan Buyuk Britaniyada 2017-yili chop etilgan roman, qissa va hikoyalari jamlangan ushbu salmoqli to‘plamini Shekspir tiliga taniqli mutarjimlar A’zam Obid va Karol Yermakova o‘girgan.

https://uza.uz/oz/posts/ozbek-adibining-yevropadagi-etirofi_243864

Mutaraqqiy Yevropaning nozikta’b ziyolilari bugun kimlarning asarlarini o‘qishni tavsiya etmoqda?

Amazonda mana bu yerdan sotib olsa bo’ladi:

https://www.amazon.com/Heirs-Great-Sinner-Sheikh-Sanon/dp/1910886327